ERP predstavitev

Vsak od programov je samostojen

vendar tesno integriran v enoten sistem

Naše dolgoletne izkušnje z uporabo paketa v srednje velikih in velikih slovenskih podjetjih različnih gospodarskih panog zagotavljajo uporabnikom kvaliteten produkt, ki je kos še tako zahtevnim nalogam. Enkraten, prednastavljen kontroliran vnos dokumentov in njihovo pojavljanje na različnih mestih zmanjšujejo možnost človeških napak. Stopnja avtomatičnosti odvisna od nastavitev omogoča maksimalno kontroliran zajem podatkov v glavno knjigo in saldakonte.

ECLi, poslovanje s kreditnimi karticami, prejeti in izdani avansni računi, avtomaticne stornacije le teh ob prejetih in izdanih računih so pomembni dokumenti, ki so z uvedbo DDVja dobili nove dimenzije. V sistemu se izdelujejo avtomatično, točno ob pravem času in na pravem mestu.

Dokumenti za DDV nastajajo v odvisnosti od prednastavitev ob osnovnih vnosih ključnih dokumentov (prejetih in izdanih računih). Knjiga izdanih in prejetih faktur ter DDV obrazec za različne obračune. Uporabniki sami odpirajo in zaključujejo delovna obdobja ločeno za potrebe DDVja ter ločeno za potrebe poslovnih obračunov.

Učinkovit elektronski plačilni promet z avtomatičnim knjiženjem, kompenzacije, neomejeno število različnih računovodskih izkazov (napr. Bilance stanja in uspeha), analize klientov, poročila za Banko Slovenije, devizni saldakonti, devizne bilance, itd. predstavljajo koščke mozaika, ki predstavljajo celoten sklop.