Predstavitev modula KADROVSKA EVIDENCA

ERP // KADROVSKA EVIDENCA

Program kadrovska evidenca je namenjen obdelavi kadrovskih in drugih podatkov za zaposlene, študente in druge. Program se lahko navezuje na program Plače tako, da je možno prenašati podatke med programoma. Zasnovan je tako, da v celoti pokriva potrebe kadrovske službe morebitna dopolnitve programa pa je moč izvršiti v zelo kratkem času.

Vsebina

 • vnos zaposlenih z vsemi podatki (starost, spol, izobrazba, podatki o otrocih, itd ...)
 • evidenca prerazporeditev zaposlenih po delovnih in stroškovnih mestih
 • evidenca bivših zaposlenih in upokojencev
 • obračun in pregled dopustov
 • šifrant za delovna mesta, stroškovna mesta, zakonski stan itd...
 • pregledi in izpisi dokumentov
 • pregled otrok do x let
 • pregled zaposlenih do x let
 • pregled jubilejnih nagrad
 • izpisi dodatnih usposabljanj
 • izpisi iz matične knjige po določenih kriterijih
 • izpis delovnega mesta in nalog itd ...