Predstavitev modula MATERIALNO POSLOVANJE

ERP // MATERIALNO IN SKLADIŠČNO POSLOVANJE

Materialno poslovanje je sestavljeno iz štirih podskupin:
materialno_poslovanje

Program je zgrajen modularno, kar pomeni da se deli programa lahko izključijo in po potrebi ponovno vključijo .

Materialni del

zajema dokumente s katerimi skladišcnik evidentira vse dogodke vezane na skladišce. Za to ima na voljo naslednje dokumente:

 • prevzem
 • izdaja
 • prenos
 • povratnica
 • reverz
 • vračilo reverza
 • dobavnica
 • inventura
 • popravek

Drobni inventar

je namenjen evidentiranju in sledenju drobnega inventarja . Dokumenti, ki obvladujejo DI so:

 • prevzem DI
 • prenos DI
 • odpis DI

Proizvodni del

je namenjen podjetjem, ki želijo evidentirati dogodke v proizvodnem procesu. Sem spadajo naslednji dokumenti:

 • interni delovni nalog
 • zunanji delovni nalog
 • nalog za izdajo

Komercialni del

vsebuje dokumente katere komercialisti potrebujejo za delo s kupci. V to skupino sodijo naslednji dokumenti:

 • predračun
 • račun
 • dobropis
 • bremepis

Akcije

 • vrednotenje
 • materialni obračun
 • prenosi v "Finančno poslovanje"
 • sestava temeljnice za glavno knjigo
 • obdelava DI

Pregledi / izpisi

 • stanje zalog na dan
 • izpis trenutne zaloge
 • izpis cenika
 • izpis S/N
 • izpis garancijskih listov
 • pregled blaga brez gibanja
 • pregled reverzov
 • (nivojski) pregled realizacije
 • pregled delovnih nalogov