Predstavitev modula OSNOVNA SREDSTVA

ERP // OSNOVNA SREDSTVA

Program je samostojen in namenjen podjetjem za vodenje vseh aktivnosti, ki so zakonsko predpisane za vodenje osnovnih sredstev. Pri razvoju programa so sodelovali številni strokovnjaki s tega področja tako, da zajema vse specifike, značilne za področje vodenja osnovnih sredstev. Program je zasnovan tako, da omogoča enostavno uporabo in zagotavlja zanesljivost rezultatov.

Glavne značilnosti:

 • osnovna sredstva v pridobivanju
 • aktivirana in izločena osnovna sredstva
 • aktiviran in izločen drobni material
 • razni obračuni (začasna in končna amortizacija, začasna in končna amortizacija, revalorizacija amortizacije itd.)
 • šifrant za amortizacijske skupine, revalorizacijske skupine, izvor klienta itd ...
 • pregledi in izpisi
 • po kontih in SM
 • po kontih in AM
 • registra osnovih sredstev
 • kartice osnovnih sredstev
 • inventure
 • inventurne liste STM