Predstavitev modula PLAČE

ERP // PLAČE (osebni dohodek)

S programom obračunavate in izplačate plače in ostale prejemke zaposlenim. Zraven programa, katerega značilnosti bodo opisane v nadaljevanju nudimo uporabnikom še dodatne usluge. Z ozirom, da so plače občutljivo področje morebitno nenadno odsotnost ljudi, ki pri uporabniku delajo plače, lahko za čas odsotnosti zapolnimo z našimi ljudmi tako, da proces izdelave plač ne more biti moten.

Omogoča obračun

 • Plač, nadomestil, stimulacij, dodatkov
 • Regresa, božičnic, trinajstih plač
 • Avtorskih honorarjev in pogodbenega dela
 • Jubilejnih nagrad
 • Bonitet
 • Odpravnin
 • Sejnin

... skratka vseh možnih dogodkov povezanih z izplačevanjem v organizaciji.

 • ponovljivost in simulacije obračunov
 • izplačevanje za več organizacij
 • vodenje evidenc o različnih vrst ur (dopusti, stari dopusti, ure v dobrem, itd.) po delovnih nalogih
 • obračun po točkah ali direkten vnos bruta (ali neta)
 • prenos podatkov za banko
 • prenos podatkov elektronski plačilni promet
 • podporo za invalidska podjetje, javne zavode, s.p.
 • dodatno pokojninsko zavarovanje
 • podporo za detaširane delavce
 • poročila za obračun dohodnine
 • M4 obrazce
 • popolno povezljivost s kadrovsko evidenco
 • različne evidence, poročila in obdelave podatkov

itd ... Vse v skladu z zakonodajo!