Predstavitev GRADBENIŠTVA

GRADBENIŠTVO

gradbenistvo

Za področje gradbeništva ponujamo rešitve, ki pokrivajo različna področja. Rešitve so med sabo povezane in tvorijo edinstven sistem, ki mu v naši državi ni para.

V sodelovanju z zunanjimi sodelavci smo razvili edinstven program za vodenje gradbenih laboratorijev.

S Kalkulacijami obvladujemo vse faze dela od izdelave ponudbe do predaje objekta. Proizvodni programi, ki so zajeti v aplikaciji Kalkulacije in Situacije so tesno integrirani v finančno računovodski paket. Preko modula pokalkulacije so uporabnikom brez dodatnih naporov na voljo analize in primerjave med kalkulacijskimi, situacijskimi in dejansko porabljenimi količinami. V povezavi s stroškovniki je ocenjevanje uspešnosti gradbišča tako po količinskih kot po finančnih kriterijih izredno enostavno. Obračuni akordov delovne sile in kooperantov, porabe materiala, strojev in zunanjih storitev se vršijo dobesedno s pritiskom na gumb. Primerjava se vrši po gradbiščih v časovnih obdobjih, ki jih določi uporabnik.

S proizvodnimi programi, kot sta Betonarna in Kamnolom v pokrivamo vodenje gradbene proizvodnje.

Strojni park je nepogrešljivo orodje za vsa velika gradbena podjetja. Z njim celovito obvladujete in nadzorujete svoje in tuje stroje, strojnike, itd.

PoKaL je programski paket za izdelavo Popisov in KaLkulacij. Namenjen je projektantom in izvajalcem vseh vrst strojnih instalacij pri izdelavi projektov, pri gradnji in vzdrževanju objektov.