Predstavitev modula BETONARNE

GRADBENIŠTVO // BETONARNE

Program je namenjen vodenju betonarn, kamnolomov in industrij gradbenega materijala (IGM). Spada v sklop programov, ki so namenjeni gradbeni industriji. Izpisi izdajnic so popolnoma usklajeni s standardom SIST EN-206-1.

Vsebina

  • dokumenti (prevzem, izdaja, račun)
  • kalkulacija (normativi)
  • šifrant za partnerje, osnovne materiale itd ...
  • pregledi in izpisi
  • pregled izdaje
  • pregled po delovnih nalogih
  • pregled porabe materialov itd ...