Predstavitev modula TERMINIRANJE

GRADBENIŠTVO // GRADBENE KALKULACIJE // TERMINIRANJE

V podjetju Softbase d.o.o. smo razvili aplikacijo za modul Kalkulacije, ki omogoča terminerju popolno svobodo pri terminiranju kalkulativnega predračuna. To pomeni, da terminer sam, s svojimi opisi, gradi terminski plan in v njega vključuje postavke, ki so zajete v predračunu.

Iz terminskega plana lahko dobimo podatke o strojih, delavcih in surovinah, ki jih bomo potrebovali. Tako lahko, na primer, marca ugotavljamo kakšne kapacitete strojev, delavcev, surovin in ostalih virov bomo potrebovali prvi teden junija za eno gradbišče ali za celo podjetje.

  • terminiranje kalkulativnih predračuno
  • razdruževanje števila postav
  • popolna svoboda pri kreiranju terminskega plan
  • enostavno kreiranje, brisanje terminskih barov
  • grafičen izpis narisanih barov
  • prikaz potrebnih surovin, strojev, delavcev in ostalih virov v vsakem trenutku
  • opozarjanje “planerja” kadar pride do prekrivanja terminskih planov
  • izpis planov glede na dan, teden, mesec in prikaz potrebnih surovin, delavcev in strojev za to časovno obdobje