Predstavitev modula POKAL

GRADBENIŠTVO // POKAL

PoKaL je programski paket za izdelavo Popisov in KaLkulacij. Namenjen je projektantom in izvajalcem vseh vrst strojnih instalacij pri izdelavi projektov, pri gradnji in vzdrževanju objektov.

PoKaL je podprt z bazami podatkov in v celoti nudi:

  • izdelavo projektantskih popisov z oceno stroškov
  • izdelavo predračuna z analizo virov
  • izpis knjige obračunskih izmer (gradbene knjige)
  • izdelavo obračuna izvedenih del (situacije)

Osnova programskega paketa PoKaL so enotni popisi . To pomeni, da so opisi opreme in storitev že napisani in zbrani v tematsko zakljucene knjige. Enotne popise dopolnjuje še baza imenovana kosovnice in viri.

Kaj pridobi s PoKaL-om projektant oz. izdelovalec popisov?

Urejene popise z natancnimi cenami, možnost soustvarjanja baze enotnih popisov ter najpomembnejše; novo tržno blago - popise, ki jih potrebujejo izvajalci pri izdelavi ponudb. V kolikor projektant izdela projektantski popis s programom PoKaL, imajo izvajalci oz. ponudniki do 80%-ni prihranek časa pri izdelavi kalkulacij. Zakaj? Ker program k enotnim popisom poišče in doda ustrezne kosovnice s cenami, ki so v bazi. Dodati je potrebno samo še manjkajoče cene namenske opreme. Prednost uporabe programa PoKaL pa je tudi v popolni transparentnosti podatkov. Izdelovalec kalkulacije s pomocjo dodatnih cenikov spozna najnižjo sprejemljivo vrednost svoje kalkulacije, kar je za konkurenčno ponudbo bistvenega pomena. V kolikor programa PoKaL še niste spoznali, se dogovorite za ogled na vaši lokaciji. Program deluje v okolju Windows (Me / NT / 2000 / XP), kot enouporabniška ali mrežna razlicica.

PoKal - POSODOBITVE

Za dostop do povezav na katerih boste našli nove podatke, potrebujete uporabniško ime in geslo, ki vam je bilo dodeljeno.

V postopku prijave uporabite velike črke.

ONLINE navodila za uporabo programske opreme pokal

Nove verzije programov

Nove verzije podatkov - S klikom na to povezavo, si lahko osvežite podatke z novimi knjigami, kosovnicami, viri in ceniki.

Navodila za prenos podatkov se nahajajo v ONLINE navodilih, tocka 8. PODPORA.